Arabuluculuk

Arabulucu, tarafları bir araya getiren, aralarındaki iletişimi kolaylaştırarak onların müzakere etmelerine yardımcı olan kişidir. Arabulucu bu süreçte tarafsız üçüncü kişidir. Uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşma veya anlaşmama kararını verenler tamamen tarafların kendisidir. Arabuluculuk sürecinde karar verme iradesi taraflara aittir.