İşçi Alacakları Talepli

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda işçilik alacakları talepli ise :
7036 saylı kanunun 3. maddesi gereğince ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, izin ücreti, prim, ikramiye, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı, maddi ve manevi tazminat, cezai şart gibi alacaklar dava şartı kapsamındadır.